Isten szeme címerképként előforduló heraldikai ábrázolás és vallásos jelkép. Általában háromszögbe foglalt szemből áll, melyet sugarak vesznek körül. Isten mindent látó tekintetét szimbolizálja, aki szemmel tartja az emberiséget. A Bibliában a kerubok szárnyán, az apokalipszis fenevadainak testén és az Úr trónusát mozgató kerekeken említett szemek az égbolt csillagait jelképezik. Isten szeméhez hasonló ábrázolás a régi föníciai hamza-jelkép, mely tenyéren ábrázolt szemből áll. Ezt a babonás muszlimok és a zsidók is használták talizmánként a baj elhárítására és a szemmel való rontás ellen. A muzulmánoknál a hamza Fatima kezeként vagy szemeként, a zsidóknál Miriam kezeként is ismert.

Nagytevel címere
Isten keze az Iparművészeti Múzeum 16. századi címeres falikárpitjának tetején
Isten keze David Zäpflin címerjelében
Az istenség diadala, Petrarca és Dante műveit tartalmazó Corvina, Firenze, 1476

Névváltozatok:
háromszögű táblán egy nyitott szem (a gondviselés jelvénye) (Nagy VI. 130.), az isteni gondviselés jele terjeszti szét sugarait (Nagy VIII. 227.), Argus: Egy ſzáz ſzemǘ ember (Pápai/Bod 61.)

en: all-seeing eye, eye of providence, de: Gottesauge

Superis adſcitus: Istenné lett (Pápai/Bod 22.)
Rövidítések

Forgon leírásában "derengő hajnal" fölött Isten szeme van a Sebe család kékkel vágott címerének felső mezőjében. Ritkán előfordul Isten fülének az ábrázolása is. A Szepes vármegyei Vöröskolostor karthauzi konventjének 1484-es pecsétjén Isten keze látható, akárcsak két kora 16. századi flamand faliszónyegen, az Iparművészeti Múzeumban (napsugarakból kinyúló kéz alatta a felirat Habsburg Mária magyar királyné jelmondata: „Manus Domini protegat me"). Isten szeme előfordul az Egyesült államok nagypecsétjén és bankjegyein, valamint az észt és ukrán pénzeken.

http://www.civicheraldry.com/page/4700

Lásd még

szerkesztés

kéz