Címerhatározó/Alsó-Ausztria címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Alsó-Ausztria (de: Niederösterreich) címerével foglalkozik.


Alsó-Austria címere.jpg Niederösterreich alt.jpg

  • Irodalom: Hugo Gerard Ströhl: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs