Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ádám családok címerével foglalkozik.


Ádám 1531

szerkesztés

Ádám. A. Jeromos 1531. I. 7. Zápolyay Jánostól nyert c. n. l. – Nyitra vm. lt.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[3]


Ádám 1578

szerkesztés
 
Ch→

Ádám. 5. T. 5. II. Rudolf király 1578-ban Ádám Orbán, István és György testvéreknek c. n. l. ad. – Kihird: Szabolcs vm. 1580. – „Benkó N. Cs. Nagykőrösön” 21. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]


 • Külső hivatkozások:

[6]


Ádám 1604

szerkesztés
 
Ch→

Ádám. Ádám János erd. táblai jur. not.-nak 1604-ben Nagy Galambfalván kelt aláirása melletti pecsétje után. – Alsófehér vm. lt. Auth. Kem. Tom. I. No. 211. – Címer: Kerek paizsban kar irótollat tart kezében.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[7]


ótordai Ádám

szerkesztés

Ádám de Ó-Torda. 1664. évben nyert c. n. l. – L. R. XXVII. 919. Kempelen M. N. Cs. I. 250. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[8]


kolozsvári Ádám

szerkesztés
 
 
Ch→
 
Nyulásziné:

Kolozsvári Ádám Erasmus 1607. május 11., Gyulafehérvár Rákóczi Zsigmond nemesség és címer

általa: atyafiai István, Péter, Ádám

F 21 Armales A nr. 3

Ádám de Kolozsvár. 5. T. 7. Rákóczy Sigmond Ádám Rázmán, Ádám István és Péternek ad c. n. l. 1607. V. 11. – Kihird. Nagyenyeden. Eredeti O. L. Kk. IV. 155.

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-A - No. 3.[9]

Kapcsolódó jelzet: Királyi Könyvek - F 1_4_155r_155v_7.rksz.

Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem, a Parcium ura, Gyulafehérvár, 1607. 5. 11., címer, erdélyi nemesség székelyek ispánja Kolozsvári Ádám Erazmusz (Erasmus Adam de Koloswar) fejedelmi titkár, valamint Ádám István (Stephanus Adam), vérszerinti testvér (ex patruele Stephano Adam frater consangvineus), Ádám Péter (Petrus Adam), vérszerinti testvér (ex patruele Stephano Adam frater consangvineus), és Ádám István (Stephanus Adam) az apja (ex patruele Stephano Adam frater consangvineus) részére. Kihirdetése: erdélyi országgyűlés, Enyed mezőváros, 1607. 00. 00, 1607-05-11, 1607-12-31, Angyalos János, az erdélyi fejedelemség ítélőmestere.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum celestini coloris in cujus inferiori parte triplex petra singularem in adversis tuis rebus animi constanciam eidem Gryphus naturali depictus colore postreioribus innixus pedibus dextro priori calamum habenti magnaminitatis fidelitatisque premia denotare et sinistro laurum victricem videlicet honestarum arcium et sapiencie studio accomodantissimam gestare conspicitur coronam ut vides Erasme egregium et conveniens studiorum vereque tue integritatis symbolum in quo et vobis et universe posteritati ad veram recte beneque instituentis, locupletissima documenta traduntur. Supra scutum galea militaris aperta quam contigit diadema regium gemmis preciosisque exornatum lapillis. Ex eodem Gryphus umbilicotenus per omnia priori similis emergens candidis candidam alis animi predicare synceritatem posita cernitur. Scutum tandem ex utraque parte lacinie sive tenie hinc inde variorum colorum pulcherrime exornantes, non aliud quam vere virtutis nobilitatisque gloriam perpetuo nitere demonstrant, prout hec omnia in capite presencium literarum pictoris penicillo clarius depicta esse cernununtur (sic!).

Narratio: nem formuláris


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[10]

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[11]


sassi Ádám

szerkesztés
 
Ch→

Ádám de Sass. V. T. 9. Bethlen G. Ádám János és 48 társát (Sass városbeli lovast) nemesiti. 1628. VIII. 22. – Eredeti n. l. Sassi Györffy Elek tulajdonában Turkevén. – Hit. másolat Bihar várm. ltár. Act. Nob. S. 17.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[12]

 • Lásd még:

sassi Balogh címer


Ádám 1634

szerkesztés
 
Ch→

Ádám. Ádám Mihály s fia János, testvére Kristóf s mostoha testvére Szuba János 1634. III. 19-én nyertek c. n. l. – Ezen család tagjai jelenleg Érsemjénben és Nyitrán élnek. – Hit. másolat Bihar vm. lt. Act. Nob. A. 6. – Címer: Kék paizsban vörös öltözetü, vörös mentés vitéz, jobbjában karddal. – Sisakdisz: kiterjesztett szárnyu fehér galamb csőrében zöld ággal. – Takarók: ezüst–fekete, piros–kék.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[13]


Ádám 1635

szerkesztés

I. István neje Gelle Anna gykei: István, György és Zsófia valamint testvére György 1635. V. 16. kaptak c. n. l. – Kihird: Torna vm. 1635. VI. 13. – Kempelen M. N. Cs. I. 24.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[14]


Ádám 1642

szerkesztés

A. Mihály neje Boda Katalin és fivére György 1642. VI. 28. nyertek c. n. l. – Kempelen M. N. Cs. I. 24.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[15]


Ádám 1653

szerkesztés
 
Ch→

Ádám. Ádám János 1653. IV. 21. Ferdinánd királytól nyert c. n. l. – Kihird: Gömör vm. 1653. XI. 3. – Hit. okmány Zemplén vm. lt. Fasc. Nob. 2. No. 158. – Sieb. W. eltérőleg közli ezen címert. – Címer: kék paizsban vizen úszó hattyú. – Sisakdisz: kiterjesztett szárnyú fehér galamb zöld galylyal a csőrében. 4Takarók: arany–kék, ezüst–piros. – Kempelen M. N. Cs. I. 20. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[16]

Vö. Arday címer


nagyenyedi Ádám

szerkesztés
 
Ch→

Ádám de Nagyenyed. 5. T. 8. Ádám István és 10. Rákóczy fejedelemtől nyertek c. n. l. – L. R. XXIV. 318. Vass. Sz. Okl.

Ádám de Nagyenyed. V. T. 8. Ádám István és 316 társa 1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől kapott c. n. l. – Kihird.: Marosvásárhely 1658. XI. 8. – Sándor I. „Címerlevelek” II. 88. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[17]

Lásd még: Adriani címer


bözödi Ádám

szerkesztés
 
Ch→

Ádám de Bözöd. 5. T. 6. Pálmay J. Udvarhely vm. N. Cs. 11.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[18]


felső-eöri Ádám

szerkesztés

Ádám de Felső-Eör. Cp. Pest vm. lt. polg. per. fasc. 164. No. 88. Kőszeghi S.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[19]


sóváradi Ádám

szerkesztés
 
Ch→

Ádám de Sóvárad. A. András és Mihály egyező cimerpecsétje Marostorda vm. 1791. évi homágium 127. és 128. l. – Címer: Kerek paizsban koronából növekvő oroszlán, jobblábában karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[20]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs