Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szuba család címerével foglalkozik.


Ádám. Ádám Mihály s fia János, testvére Kristóf s mostoha testvére Szuba János 1634. III. 19-én nyertek c. n. l. – Ezen család tagjai jelenleg Érsemjénben és Nyitrán élnek. – Hit. másolat Bihar vm. lt. Act. Nob. A. 6. – Címer: Kék paizsban vörös öltözetü, vörös mentés vitéz, jobbjában karddal. – Sisakdisz: kiterjesztett szárnyu fehér galamb csőrében zöld ággal. – Takarók: ezüst–fekete, piros–kék.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. ANDRÁSSY GYULA. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: