Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abonyi családok címerével foglalkozik.


Abonyi 1665

szerkesztés
 
Ch→

Abonyi. 2. T. 2. Abonyi Mihály és testvérei I. Lipót királytól 1665. VIII. 28. c. n. l. nyertek; kihird.: Borsod vm. 1665. XI. 7. – Hit. másolatban Abonyi Pálnál Rimaszombaton.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Abonyi 1668

szerkesztés

Abonyi. A. Mátyás és neje Kovács Margit gykei: István, Gergely, János és Katalin 1668. III. 15. nyertek c. n. l. – Kihird. Abauj vm. 1668. V. 30. – Kempelen M. N. Cs. I. 11. l.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[6]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs