Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jakab családok címerével foglalkozik.


técsői Jakab

szerkesztés

 

Técsői Jakab János 1612. június 30., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség és címer általa: felesége Lukács Katalin R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Jakab alias Pelsőczi

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Arday.
Egy másik ily nevü család is él Gömörmegyében, Imolán, mely – mint nemeslevét őrzi – Apaffy Mihálynak 1668. máj. 25. kelt azt az armálisát, melyben Jakab alias Pelsőczardói Pelsőczi Barnabás, Mihály és István testvéreket nemességre emelte s nekik a következő czímert adományozta: kék paizsban hármas sziklacsucs középsőjén nyakán nyillal átlőtt gerlicze áll; zárt sisak; sisakdisz: a gerlicze; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. Kihirdettetett 1669. febr. 22. Gyulafehérvár. – Vö. Forgon I/51.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:

Jakab kassai polgár 1375

szerkesztés
 
Jakab anyja Katalin sírköve, Kassa, 1375

 

A paizs egyenes vágásu fején, a régi tornapaizsokra némileg emlékeztetően, a jobb felé eső részen félkör alakban ki van vágva. Eddig unikum hazai sírköveinknél. A pajzs mezeje puszta, vagy családjegyet tertalmaz, mint a 4. számu sírkő; a mélyedések sokszor szuroknemű fekete anyaggal töltvék ki. Időrendben bemutatunk néhányat.

A másiknak (6. sz.) felirata a következő:

 

E szerint e sírkő Jakab polgár édes anyjának: Katalin asszonynak sírköve. A paizsban családjegy látható, a halálozás éve 1375. (Borovszky 75. lap)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs