Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pelsőczi család címerével foglalkozik.


pelsőczardói Pelsőczi

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Arday.
Egy másik ily nevü család is él Gömörmegyében, Imolán, mely – mint nemeslevét őrzi – Apaffy Mihálynak 1668. máj. 25. kelt azt az armálisát, melyben Jakab alias Pelsőczardói Pelsőczi Barnabás, Mihály és István testvéreket nemességre emelte s nekik a következő czímert adományozta: kék paizsban hármas sziklacsucs középsőjén nyakán nyillal átlőtt gerlicze áll; zárt sisak; sisakdisz: a gerlicze; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. Kihirdettetett 1669. febr. 22. Gyulafehérvár. – Vö. Forgon I/51.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs