Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bainay (olv. Bajnai) család címerével foglalkozik.


Bainay 1615

szerkesztés
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Bainay Simon 1615. október 22., Prága II. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Margit, gyermekei István, Pál, Ferenc, Katalin, Anna,

P 1881

MNL OL:

MNL OL, P 1881, 1_7 [1]

II. Mátyás magyar király, Prága vára, 1615. 10. 22, magyar nemesség, címer Bajnay Simon (Bainay Simonus), valamint a felesége, Bajnay Margit és a fiai, István, Pál és Ferenc, továbbá a leányaik, Katalin, Erzsébet és Anna részére. Kihirdetése: Gönc, Abaúj vármegye, 1616. 9. 22.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum albi coloris, fundum illius triiugi viridi monticulo occupante, in quo integer lupus naturali suo colore effigiatus divaricatis et dispos[itis] posterioribus pedibus erecte stare, et cauda ad tergum elevata, anteriorumque pedum, sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero ternos candidi lilii culmos, cum dilatatis suis floribus conspicuos, inter ungues gestare, inque dextram scuti [pa]rtem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam regio diademate, alterum lupum inferiori similem et inguine tenus prominentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis [hinc] aureis seu flavis et nigris, illinc autem argenteis sive candidis et rubris, in scuti oram mixtim dependentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus.

Címerszőnyeg: Arany keretben kék, arannyal damaszkolt háttér, aedicula, hadi jelvények, bal oldalon páncélos férfialak, talán II. Mátyás, a másik oldalon sisakos egyik kezében pálmaágat, másik kezében babérkoszorút tartó nőalak.

  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Nyulásziné, No. 469.

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs