Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Almay család címerével foglalkozik.


almássy Almay

szerkesztés
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Wurm József 1834. november 30., Bécs I. Ferenc címer, birtokadomány, továbbá névváltoztatás Almayra, és az Almássi előnév használata általa: 2. házasságából, Kluger Rózától született fia Rudolf Gottfried József, valamint 1. házasságából született lányai Erzsébet és Klára

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-830. [1]

Ferenc magyar király, Bécs, 1834. 11. 30., címer, birtokadomány, névváltoztatás, előnév, magyar nemesség, Wurm József és gyermekei, Wurm Rudolf Gottfried József, Erzsébet, Klára részére. Birtokadományok: Szerb (Arad vm., ma Sârbi, RO), Alsócsill (Alcsil, Arad vm., ma Cil, RO), Felsőcsill (Felcsil, Arad vm., ma Almaş része, RO), Plopp (Arad vm., ma Almaş része, RO), Almás (Háromalmás, Arad vm., ma Almaş, RO). Kihirdetése: 1. Arad vm., Arad, 1835. 3. 30., 2. Pest vm., Pest, 1835. 6. 11. Megjegyzés : Névváltoztatás: "Almay", előnév: "de Almás". Almás és Plop határjáró oklevelének dátuma: 1828. 6. 12., Felcsil határjáró oklevelének dátuma: 1819. 8. 28., Alcsil határjáró oklevelének dátuma: 1819. 9. 24., Szerb határjáró oklevelének dátuma: 1819. 8. 28. Mellette az oklevél magyar fordítása és egy családtörténeti feljegyzés.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum quadripartitum, prime seu a dextris superiore rubea sui parte exhibens ancoram cum ansa funali auream, palariter positam; altera, priori a sinistris adlaterata, sapphirino tincta colore areola ornatur tribus liliis argenteis ad formam trigoni inversi dispositis; tertii porro alveoli pariter sapphirini basim occupant tres montes cacuminati virentes, quorum medius eminentior est, supravolitantibus totidem apibus argenteis comitati; in extrema demum quadra leo aureus ex subiecta unda fluctuante inguinetenus exsurgens, dextris falculis prehensum spadicem palmeum ostentare conspicitur. Scuto superincumbit galea tornearia, clatrata seu aperta, purpura suffulta, auro reducta, torque ac monili e collo pendulis decorata, regioque diademate, unde inter iugum alarum expansarum furvum exsurgit leo scutarius, sed spadicis loco frameam vibrans, redimita, situ pro more ad dextram obliquo nobilibus concedi solita. Laciniis seu phaleris, hinc aureis et rubris, illinc vero caeruleis et argenteis a cono galeae ad latera scuti symmetre defluentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus.

Narratio: nem formuláris

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 1662

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs