Címerhatározó/Arad vármegye címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Arad vármegye címerével foglalkozik.


Arad vármegye címere 1920 előtt Ch→
Arad megye címere a szocialista Romániában


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs