Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bagotay család címerével foglalkozik.


Bagotay másképpen Molnár

szerkesztés
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Bagotay másképpen Molnár István 1665. május 20., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Csemy Judit, atyafiai Kolos András, Eszthergamy András P 765 Bogotai cs. Lad. RRR No. 75

MNL OL:

MNL OL, R 64, 1 0903 [1]

I. Lipót magyar király, Laxenburg, 1665. 5. 20., magyar nemesség, címer Bagotay alias Molnár István, felesége Csemy Judit, unokatestvére Kolos András, atyafia Esztergomy (Eszterghamy) András részére. Kihirdetése: Komárom vármegye, 1666. 8. 3., a záradékban tévesen 1606 áll.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caerulei coloris, fundum illiustriiugi viridi monticulo interoccupante, cuius in summitate, sive medio eminentiori candida columba naturaliter effigiata, expansis alis, rostro viridem ramusculum gestans stare, dextramque partem versus conversa esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam, sive apertam, regio diademate, ex eoque aliam itidem integram columbam inter binas variegatas aquilinas alas inferiori per omnia conformem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates passim diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus.


  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Nyulásziné No. 1021

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs