Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bachruch család címerével foglalkozik.


királykúti Bachruch

szerkesztés
 
 
Ch→

Érdemei elismeréséül 1905-ben I. Ferenc József Bachruch Károlynak királykúti előnévvel magyar nemességet adományozott.

Közp. Antikv.:

(Habsburg) I. Ferenc József (1830-1916) osztrák császár és magyar király saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Bachruch Károlyt nemesi rangra emeli, és a királykúti előnevet adományozza neki. Bachruch zsidó származású ötvösművész-ékszerész, udvari szállító volt. Munkái számos nemzetközi díjat nyertek, nevéhez fűződik a családi cég felvirágoztatása. A XX. század elejére a főváros egyik leggazdagabb polgára lett.

4 pergamenlevél. Az okiratot az uralkodó mellett báró Fejérváry Géza miniszterelnök is kézjegyével látta el. Kelt: Bécs, 1906. III. 23.[1]

  • Irodalom:

Központi Antikvárium 147. árverés (2018. 6. 1.) - 124. tétel [2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs