Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balkó család címerével foglalkozik.


deznyi Balkó

szerkesztés
 
Ch→
 

Deznyi Balkó György 1594. november 5., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer általa: testvére András

P 939 Balkó cs. No. 109

MNL OL:

MNL-OL-R 64-1.-1000

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1594. 11. 5., magyar és erdélyi nemesség, címer deznyi Balkó György (Georgius Balko de Dezny) és a fivére, deznyi Balkó András részére. Kihirdetése: Bihar vm., Váradolaszi, 1763. 6. 21.

Címerleírás: Scutum videlicet ovatae figurae coelestini coloris, in cuius campus homo integer rubea indutus veste, gladio accinctus, dextra frameam evaginatam stringere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex cuius cono taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt atque exornant. - Van címerfestmény - - kissé kopott - a címerfestmény igen alacsony színvonalú.
Címerszőnyeg: vörös keret, ezüst háttér
Sisaktakaró: zöld-ezüst-kék-vörös
Narratio formuláris

  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Nyulásziné No. 286)

MNL OL[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs