Címerhatározó/Antwerpen címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Antwerpen (fr: Anvers) címerével foglalkozik.


Címere a három legnagyobb városéból áll: Turnhout, Antwerpen és Mechelen


  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs