Címerhatározó/Bánpecsenyéd címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Bánpecsenyéd címerével foglalkozik.


Ch→
Bánpecsenyéd régi pecsétje, rekonstrukció
Ch→Falu az egykori Trencsén vármegyében. A település neve arra utal, hogy a magyarok a honfoglalást követően erre a vidékre besenyő határőröket telepítettek le.

A község címerét 1993. március 4-én fogadta el a helyi képviselő testület.[1] A falu egyik ismert pecsétje 1733-ból maradt fenn, amelyben négyesívű mezőben földből három tulipán nő ki, közöttük két kör alakú pont van. Egy 14. századi pecsét öt alakot mutat egy sorban, a kezükben alabárddal.[2][3]

  • Irodalom:

Mária Šujanová: Výročná správa obce Pečeňany za rok 2013. Obecné zastupitelstvo v Pečeňanoch, 2014.[4][5]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs