Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Agyagos család címerével foglalkozik.


Ch→

Agyagos. 11. T. 1. I. Lipót király 1677. X. 27. Agyagos Jánosnak, nejének Bodó Katának és fiának Istvánnak c. n. l. ad. – Kihird: Tornán 1678. – Hit. másolat Torna vm. lt. – Csoma J. közlése.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs