Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Halász családok címerével foglalkozik.


Halász 1608

szerkesztés

 

Halász Márton 1608. december 4., Pozsony II. Mátyás nemesség és címer általa: gyermekei János, Miklós, Mihály, Éva és felesége Borbála

R 64

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


szalontai Halász

szerkesztés
 

Kempelen:

Halász (szalontai)
Nemességét 1645-ből l. Gyfv. LR. XXIII/15.

++++++

A szalontai Halász család címere Ezen igazi és tökéletes nemességük jeleként pedig ez a címer, avagy nemesi jelvény. Tudniillik égszínkék színű álló katonai pajzs, melynek mezejében vagy területén magasba emelkedő szikla látható, csúcsának középső részéig mindenfelől babérral körülvéve, a csúcsán egy sas látszik, természetes tollaival megfestve, nyakán keresztben nyílvessző megy át, szárnyai kiterjesztve, mintha épp leereszkedne. A pajzs fölött zárt katonai sisak helyezkedik el, melyre ékkövekkel nagyszerűen díszített és ékesített királyi diadém borul, a sisak csúcsáról pedig különböző színű szalagok vagy foszlányok hullnak alá innen és onnan is, s a pajzs két végét vagy széleit nagyon szépen körbeveszik és ékesítik. Miként mindez jelen levelünk elején vagy kezdetén látható, a festő tanult keze és művészete által világosabban bemutatva és lefestve.

  • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok 4. kötet [2]

  • Külső hivatkozások:dabasi Halász

szerkesztés

 

Pest vármegyéből származik, Dabas községből, melytől előnevét is vette. Később Ung, Zemplén és Szatmár vármegyékben terjedt el. Ferencz 1669-ben kapott I. Lipóttól czímeres nemeslevelet. Tagjai közül János, (megh. 1893) hosszú időn át a fehérgyarmati járás orvosa. - István, (megh. 1880 körül) orvos. -Jenő, jelenleg a fehérgyarmati járás orvosa, -János, kolosi orvos, - Kornél, kölcsei birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, arany-fészekben kisdedeit a saját vérével tápláló pelikán. Sisakdísz: féllábon álló daru, jobbjában rögöt, csőrében halat tart. Takarók: kékarany, vörösezüst.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Halász 1692

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Czímeres nemeslevelet a Halász-családdal együtt 1692. febr. 10. B.[ajcsy] János nyert. (Győr- és Zemplénm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon ágaskodó ezüst egyszarvu; sisakdisz: két fekete sasszárny között az egyszarvu növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 25.)[4]


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [5]

  • Külső hivatkozások:

Halász 1697

szerkesztés

 

Kaszás Péter és Gergely 1697. november 12., Bécs I. Lipót címer általuk: Péter felesége Kiss Erzsébet, Gergely felesége Fülöph Erzsébet, fia György, sógorai Halász Gergely és Sámuel, ennek felesége Kaszás Judit

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs