Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Agóczy , Agócsy család címerével foglalkozik.


Ch→

Agóczy. 9. T. 8. Sigmond király Agócsy Miklósnak és Eleknek c. n. l. ad. – 1418. – Siebm. Wappenbuch. Ung. Adel. T. I.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs