Névváltozatok:

teke (Podhradczky 1856/3. 111.), gömb (Csergheő ArchÉrt. 1888/2. 134.[1], Kempelen I. 151.), gömbölyű tárgy (Jakab-Szádeczky 1901. 389.), gömbidom (Mihalik József ArchÉrt. 1905. 52.), gömböcs (Kövér Béla ArchÉrt. 1905. 150.[2], Börzsönyi Arnold ArchÉrt. 1903. 69. [3]), aranyalma (Orbán 1889. 349.), lepény (Tarján Eszter 2017. 186.[1]), sphæra: golyóbis, kerekség, sphæralis: golyóbiſos, gömbölyǘ, sphæriſterium: lapta játſzó hely, sphæromachia: lapta játzás, teke hányás (Pápai/Bod 576.), globus: golyógis, teke (uo. 294.), plumbum ales: gyórs golyóbis (uo. 36.), alter: ón golyóbis, mellyet az ugrók kezekben tartanak, hogy annál rendesebben ugordhaſsanak (uo. 40.), Trictracus[4][5]: golyobis ütésével járó játék vólt régen <ostábla[6]> (Pápai/Bod 673.), apexabo: véres-hurka, gömbetz (uo. 53.), baliolus: babos, bibirtós ábrázatú (uo. 79.), dator (Plaut[us]): laptát el-ütö́, vagy másnak hajitó, kapót ütö́ (uo. 181.), faliſcus venter: gömbötz (uo. 264.), harpaſtrum: nágy, öreg tüzes lapta <római labdajáték> (uo. 301.), ludere pila: laptával játſzodni (uo. 377.), pila: lapta, pila luſoria: játſzó lapta, pilaris: laptához-való, pilaris luſio: lapta játſzás, pilarius: apró golyóbisokkal, és laptákkal játſzó, pilicrepus: laptával játſzó, pilula: kis golyóbisotska, pilula (uo. 470.)


Rövidítések:

Amikor Candale-i Anna, későbbi királyné, Magyarországra tartva 1502. augusztus 1-én megérkezett Velence városába, majd átszállt a dózse Busentore nevű hajójára [Bucentoro vagy Bucentaurus, a dózse díszhajója], Pierre Choque leírása szerint: "A hajó tatjánál egy igen nagy narancsfa állt, amelynek tetején egy aranyból készült gömb [aranyalma?], alatta pedig egy nagy karmazsinvörös szaténlobogó volt. Erre egy nagy Szent Márk kép volt festve a dózse címerével együtt. A mondott címer a narancsfa alatt egy címerpajzson volt..."

Az állatok, emberek által tartott gömb lehet a Filozófia Almája is.

  1. Tarján Eszter: A Camden- és a Walford tekercs uralkodói címereinek néhány problémája. Hagister Historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerkesztette Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 7. kötet. Budapest, 2017.

Lásd még bizánci