Címerhatározó/Albisi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Albisi család címerével foglalkozik.


zólyomi AlbisiSzerkesztés

A család későbbi neve albisi Zólyomi lett.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Az albisi Zólyomi család története. In: Érmelléki Kalauz. Szerk. Veliky János. Debrecen, 2005. 43-56.[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs