Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balay család címerével foglalkozik.


Ch→

MCK:

Balay. 56. T. 4. B. Pál s testvérei: György, Márton, Gáspár s fiai: Mátyás és Pál s Gáspárnak fia: István, s Mártonnak fia: Mátyás 1654. IX. 10-én nyertek c. n. l. - Hit. másolat Bihar vm. lt. Act. Nob. B. 42.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs