Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Althann család címerével foglalkozik.


Ch→

Althann Adolf (1574–1636) Svábországból jött Magyarországra. 1608-ban grófi címet kapott. Az esztergomi vár kapitányaként szolgált. Eredetileg protestáns vallású volt, majd áttért a katolikus hitre és a Mihály keresztnevet is felvette. Ettől fogva Althann Mihály Adolfként szerepel. Az első és második házasságából több gyermeke is volt. Kassán és Iglón jezsuita rendházat alapított.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

https://de.wikipedia.org/wiki/Althann

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs