Címerhatározó/Aisztorffer címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aisztorffer család címerével foglalkozik.


Ch→

Aisztorffer. 11. T. 7. 1690. XII. 10. Lipót királytól kapott c. n. l. – O. L. 1583–1906. – Horváth S. „Címeres N. L.” – A. Sámuel 1732. évben használt c. p. Zemplén vm. lt. Fasc. Nob. 1. No. 102.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs