Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balla családok címerével foglalkozik.


Balla 1693

szerkesztés
 
 
Ch→

Balla Márton, általa felesége és fiuk György részére 1693. szeptember 14-én Bécsben I. Lipót címereslevelet adományozott, amit 1694. március 26-án Fehérgyarmaton Szatmár vármegye közgyűlése hirdetett ki.553 [553 MUO 206.]

Az oklevelet554 [554 588x715/80/120x93 mm.] I. Lipót (a másik név elmosódottsága miatt nem olvasható) hitelesítette aláírásával. Fatokba nyomott teljesen ép vörös viaszpecsétje vörös-fehér-sárga-kék zsinóron függ.

Zöld és kék keretben sárgászöld mező, sarkaiban felül jobbra Magyarország, balra Csehország, fent középen a kétfejű császári sas, lent jobbra Horvátország, balra Dalmácia címere látszik, mindegyik vörös színőre festve (!). Ebbe a keretbe festették a címert: „Álló katonai pajzs, égszínkék színű, melynek alját zöldellő mező foglalja el, felette magyar vitéz egyenes állva, jobb kezében szablyát, baljában pedig török fejét szorítani látszik. Végül a pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, emberi kar a magasba kinyújtott kivont kardot rázva, szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga és tengerkék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit szelíden körülfolyják és a pajzsot könnyedén, szépen és megfelelően díszítik.”555 [555 „Scutum nimirum militare erectum caelestini coloris, fundum illius viridi campo interoccupante super quo miles Hungarus erecte statis, manuum dextra ensem, sinistra vero caput Turcicum preheridere visitur. Scuto demum imcumbentem galeam militarem craticulatam … apertam regio diademate brachium humanum in altum erectum gladium strictum vibrans proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis hinc flavis et caeruleis illinc vero candidis et rubris in scuti extremitates placide sese diffundentibus illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus, …”]

A família további sorsáról nem tudunk, bár az oklevél már korábban ismert volt.556 [556 Herpay: Nemes családok Debrecenben. 22.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 107. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:horhi Balla

szerkesztés
 
Ch→

A nemesi oklevél kiadásáról szóló jegyzőkönyv (1797) az Egri levéltárban.

  • Irodalom:


Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs