Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bak, Bakk családok címerével foglalkozik.


Bak 1610 szerkesztés

 
Ch→

Czímeres nemeslevelet Báthory Gábortól 1610. május 1. B. Mátyás és társai [a géresi Szegedi családból] kaptak (LR. erd. II/343–60.). Egyszersmind a beszterczei országgyülésen 1610. márcz. 25. hűtlenségi pörbe fogott ruszkai Kornis Boldizsár gyéresi erősített kastélyát s a Gyéresen, Oláh-Tóháton, Detreh(em)ben, Oláhszentjakabon, Mindszenten (Alsó-Detrehem), Kokon és Bölkön (Mezőbő) hozzátartozó örökre mentesített részjószágokat nekik ajándékozza. Gyérest pedig, lakóhelyüket, mezővárossá emeli. – Czímer: a zöld halom felett ezüst hullámos folyóval vágott paizs; a folyó feletti kék mezőben egymással keresztbe tett török és magyar kard végeikkel fölfelé állítva, az ekként képezett felső, jobb- és baloldali szögletekben egy-egy csillag, lenn balra fordult levágott vérző törökfej; sisakdísz: növekvő egyfarku oroszlán jobbjában török kardot, baljában keresztes paizsot tart; takarók: különféle szinek. – Átirta és megerősítette Bethlen Gábor 1627. szept. 14., majd I. Lipót 1700. márcz. 19. Kihirdette 1628. junius 21. Torda-m. – Vö. Sándor 46–49.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs