Címerhatározó/Angyalossi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Angyalossi család címerével foglalkozik.


angyalosi Angyalossi

szerkesztés
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Angyalossi Mihály 1615. szeptember 30., Kolozsvár Bethlen Gábor nemesség és címer

R 64

MNL OL:

[1]

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Kolozsvár, 1615. 9. 30., erdélyi nemesség, címer, angyalosi Angyalosi Mihály (Michael Angialosi de eadem Angialos) részére. Kihirdetése: erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1616. 4. 26.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area leo dimidius naturali colore depictus, e corona quadam eminens, ensem nudatum utrisque pedibus atrocibusque unguibus fortiter stringere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, variis gemmis unionibusque exornatum. Ex cono vero galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

Narratio: … potissimum autem in nunciorum literarum nostrarum Constantinopolim ad Portam Ottomanicam allationibus et relationibus …

  • Irodalom:

Áldásy III. No. 153.

Nyulásziné No. 468

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs