Címerhatározó/Bakonykoppány címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bakonykoppány család címerével foglalkozik.


Bakonykoppány címere kékkel és fehérrel hasított csücskös talpú pajzs első mezejében fehér kehely ostyával, mely sugarakat bocsát ki, második mezejében élével kifelé és hegyével felfelé néző ekevas. A pajzsfő közepén hatsugarú ezüst-fehér csillag, a pajzs – szintén színváltással – fehérrel és kékkel szegélyezve.[1]

  • Irodalom:

Magyar címerek[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs