Címerhatározó/Bakonykoppány címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bakonykoppány család címerével foglalkozik.


Ch→

Bakonykoppány címere kékkel és fehérrel hasított csücskös talpú pajzs első mezejében fehér kehely ostyával, mely sugarakat bocsát ki, második mezejében élével kifelé és hegyével felfelé néző ekevas. A pajzsfő közepén hatsugarú ezüst-fehér csillag, a pajzs – szintén színváltással – fehérrel és kékkel szegélyezve.[1]

  • Irodalom:

Magyar címerek[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs