Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Barbe család címerével foglalkozik.


Ch→

Barbe Conrad pecsétje Vatta községből (Borsod vármegye), 13-14. század. Körirata: Sigillum Cunradi dicti Parb. A pecsétkép pontyot ábrázol, ami beszélő címer lehet (en: Barbel, 'ponty'). [Pontosabban márnát ábrázol, mint Bar címerében, Sz. L.]

  • Irodalom:

SZENDREI JÁNOS: Pecsétnyomó a XIV. századból. Turul. 1883/2.[1]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs