Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aszalai családok címerével foglalkozik.


szendrői Aszalai szerkesztés

 
Szendrői Aszalay András (†1706), Borsod vármegye alispánja, országgyűlési követ (ASZALAY ISTVÁN szendrői provizor fia), 1680 körül
 
Ch→

Siebmacher:

Aszalai I. v. Szendrö.

Wappen: In B. auf gr. Hügel ein g. Greif, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe, in der vorgestreckten Linken einen v. der Schnittfläche des Halses blutenden schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Kleinod: Der Greif wachsend. – Decken: bg -rs.

Adels- u. Wappenbrief d. d. I625 für Stefan Aszalay als Haupterwerber n. für Johann Kabarcz aliter Zikszay als Nebenerwerber.

Dieses Geschlecht ist in den Comitaten v. Borsod u. Torna ansässig.

(L. R. – Siehe: N. J. I. 70-71).

++++++++

Gyulai:

Kivételes karriert ért el fonyi ASZALAY ISTVÁN (1600 k.–1656), Esterházy Miklós nádor katolikus vallású titkára, nádori ítélőmester, királyi biztos, országbírói helytartó, nevezetes jogtudós, akinek törvénygyűjteményét a 17. század végén nyomtatták ki Nagyszombatban. Nagyapja, ASZALAY MIKLÓS az Alaghyak regéci udvarbírája volt 1621-ben, majd az 1630-as években apja, fonyi ASZALAY ISTVÁN is udvarbírói hivatalt viselt az Esterházyak kezére került regéci várban. Rajta kívül még ALATTYÁNI PÁL, VERES BÁLINT, MISKOLCZY GYÖRGY, SZLUHA MÁTYÁS viselték a provizorságot Regécen.

Szendrői ASZALAY ANDRÁS (†1706) Borsod vármegye református vallású alispánja, aki a nevezetes 1682. évi soproni országgyűlésen képviselte megyéjét, szintén a provizori rétegből emelkedett a vármegyei elitbe. Nagyapja, ASZALAY MIKLÓS 1600-ban a putnoki várban szolgált, apja, szendrői ASZALAY ISTVÁN mint néhány jobbággyal és kisebb birtokokkal rendelkező nemes, Északkelet-Magyarország (Ónod, Tokaj, Szatmár mellett) legfontosabb végvára, a kassai főkapitányi és kamarai központhoz közel eső Szendrő provizora lett Csáky István gróf szolgálatában, aki 1633–1641 között volt a szendrői uradalom zálogbirtokosa. A szendrői végvár udvarbírájának Borsod vármegye adminisztrációjában is elindul a karrierje, Aszalay István előbb követi feladatokat lát el, majd 1645-ben már vármegyei jegyző, egy évre rá pedig országgyűlési követ Pozsonyban. Miskolcra költöző fia, Aszalay András már alispán, unokája, ASZALAY FERENC (1674–1729) pedig Rákóczi kancelláriáján szolgál a szabadságharc alatt, 1703–1711 között, 1706-tól a fejedelem titkára

  • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[1]

GYULAI Éva: A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet-magyarországi kastélyokban c. állandó kiállításának tablószövegei. Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat 1. (2014)/1. 156-188. Herman Ottó Múzeum, Miskolc. [2]

  • Külső hivatkozások:fonyi Aszalai szerkesztés

 
Fonyi Aszalay István (1600–1656 k.), jogtudós, nádori helytartó (ASZALAY MIKLÓS és ISTVÁN regéci provizorok unokája, ill. fia) képmása. Vászon, olaj, 17. század közepe
 
Ch→

Az előbbivel azonos eredetű család.

Siebmacher:

Aszalai II. v. Fony.

Wappen: In B. aus g. Blätterkrone wachsend, ein offener # Flug dazwischen zwei pfalweise anfgerichtetets kurze Schwerter, zwischen welchen eine w. Taube mit gr Oelzweige im Schnabel. – Kleinod: Die Taube, hier im Schnabel ein in zwei Krümmungen aufwärts flatterndes w. Band an dessen Ende haltend, worauf die Worte: „Deus providebit”. – Decken bg.-rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III. d. d. Pressburg, 22. März 1638 für Stefan Aszalai, Sekretär des Palatins Grafen Nikolaus v. Esterházy.

(Orig. bei Buchhändler Révay. B Pest. – Siegel d. d. 1648 mit lnitialen des „Stefanus Aszalai de Fony Palat: Prothonotar”).

  • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[3]


  • Külső hivatkozások:

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Korompaky család címerével foglalkozik.


Aszalay 1652 szerkesztés

Szolnok-Doboka:

1652 január 25-én Deésen kihirdették Szamosujvári vár clavigor (kulcsár) Korompaky György deák, Deési Makay, máskép Csizmadia {397.} Bálint, Széki clavigor (kulcsár vagy buzogányos) Aszalay István, Szegedy Benedek mezei katona és Péter nemeslevelét.


  • Irodalom:

Szolnok-Dobokamegye monographiája, szerk. Tagányi Károly, Réthy László és Pokoly József. VII. Dés, 1905. 396-397. [4]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs