Névváltozatok: heraldikai liliom hatsugaru csillag (Rómer ArchÉrt. 1870/13. 262.[1]), stilizált liliom <heraldikai> (Tóth I. 1909. 450.), három virágú liliomszál (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 123.), lilium zál (Karácsony 1606/1620), lilium szál (Karácsony címer 1606/1755), liliom virág (Arany János: Daliás idők [1853-1855] 3. ének, 15.), liliom virágszál (Lehóczky Tivadar ArchÉrt. 1910. 433.[2]), acorum: sárga vizi liliom, kalmuſz (Pápai/Bod 13.), susinus: liliomból-való, susinum oleum: liliom olaj (uo. 602.)

"[Pápai Páriz Ferenc, Ars heraldica című művének XIV. fejezetében] A franczia liliomokról írja, hogy mikor Chlodvig meggyőzte az allemánokat és keresztyénné lett, atyja Childerick czímerét a bivalt vagyis inkább teheneket eldobta s a keresztelő reimsi püspök tanácsára s keresztyéni ártatlansága jelvényeül felvette a liliomokat." (Deák Farkas: Az első magyar czímertan. Turul, 1883/3. 110.[3])
Rövidítések:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2002

V. István (1270-1272) obulusa
Károly Róbert (1307-1540) aranyforintja


Fájl:Dely csalad cimere.jpg Címerhatározó/Háshágyi címer

http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_ID,P26_PRJ_ID,P17_IMG_IDS:2681953,93,2529748;2529749;2529750;2529751;2529752;2529753;2529754

Liliom (lilium, fleur-de-lis, Lilie) alatt mindig heraldikai, azaz stilizált liliomot kell érteni. A természethűen ábrázoltat kerti liliomnak (lis des jardins) nevezik. A heraldikai liliom hasonlít a heraldika előtti idők ornamentált liliomához. Demmin: Encyclopédie des Beaux-Arts Plastiques etc. (1872) czímű munkájában az ornamentális liliom átváltozásainak fázisait mutatja be. Ezek között egy ó-assyr sisakot, melynek boglárai a heraldikaihoz hasonlóan ornamentált liliomok (431. ábra 1.), egy etrusk edény díszét (431. ábra 2.), egy 580-ból való arabpénzen látható liliomot (431. ábra 3.), egy egyiptomi emlékről másoltat (431. ábra 4.), egy Ombos idejéből való egyiptomi basrelief liliomos koronáját (431. ábra 5.) és a régi franczia királyi pávás oromdíszt (431. ábra 6.) a zürichi czímertekercs szerint – s mindezeken stilizált liliom látható. Ezek szerint a stilizált liliom régibb lévén, mint a heraldika, nem állhat fenn az a nagyon elterjedt nézet, hogy a stilizált liliom a gallusok gerelye hegyének a képe.* Annyival inkább sem, hogy a gerely, lándsa stb. hegyének ilyenre való formálása 161jóval újabbi keletű. Valószinűbb, hogy a gerely hegyét, a kormánypálcza végét stb. formálták ennek alakjára. A liliom nagyon kedvelt czímerkép mindenütt, de Francziaországban különösen valószinűleg azért, mert 1179 óta a franczia királyok czímere volt.* La Chesnaye de Bois „Dictionnaire généalogique” czímű munkájában 5500 liliomos czímert sorol fel. Nálunk már az Anjouk előtti időben a Győr nemzetségbeli István főpinczemester fia Konrád 1295-ben liliommal pecsételt.* Az ezen nemzetségbeliek czímerének liliom a főtypusa (20. és 22. ábrák). Liliomos czímerrel pecsétel a nő-ágon a Győr nemzetségből való Somi Józsa 1447-ben (432. ábra). A liliom stilizálásának különféle módjait mutatja a 433. ábra. Liliom van a Gyulai czímerben fölül a hullámos harántpólyát kisérve (434. ábra). A természetes liliomot pedig a Győr nemzetségbeli Imrefiek czímerében látjuk (21. ábra). E példa mutatja, hogy a naturalistikus irány divatja az ornamentált liliomot, természetes liliommá változtatta. A franczia heraldika arany liliomait kivéve, a heraldikai liliomok nagyobb része ezüst, de van: vörös, fekete, zöld és kék is. 162A stilizált liliom egyes változatainak külön neve van. Például: vágott liliom (lilium inferiore parte abscissum, fleur-de-lis au pied coupé vagy au pied perdu vagy au pied nourri, Halbe Lilie), firenzei liliom (lilium florenticum, lis de Florence, florentinische Lilie).

Bárczay 160-62.

Egyes régi francia heraldikusok a királyi lándzsa csúcsát liliomnak nevezték. (Podhradczky 1856/3. 117.)