Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bailla család címerével foglalkozik.


körösbányai Bailla szerkesztés

 
 
Ch→

Nyulásziné:

Körösbányai Bailla Péter 1598 február 18., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond címer

R 64

MNL OL:

HU MNL OL R 64, 1.-88. [1]

Báthori Zsigmond - erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1598. 2. 18., magyar és erdélyi nemesség, címer, házmentesség körösbányai Bailla Péter puskás gyalogos katona (peditus pixidarius - - Petrus Bailla de Keoreosbanya) részére. Egyéb személyek: Kocsis Pál - fejedelmi kocsis, Keresy Péter - gyalogos puskás katona, Szikszay Imre - gyulafehérvári provisor, aranyosszéki királybíró, Sibrik Gáspár - a lovas puskások kapitánya, Lázáry István - a gyalogos puskások kapitánya. A házmentesség az adományosnak Gyulafehérvárott lévő telkére vonatkozik.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare rubri coloris, in cuius campo corona regia gemmis, unionibusque conspicua est posita, ex qua dextrum hominis brachium, cum sua manu ensem evaginatum sursum elevatum tenere, conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona regia contegit, ex qua dextrum hominis brachium per omnia priori simile eminere visitur. A címerleírás nem mindenhol esik egybe a festménnyel és hiányos is. A képen pázsit helyett hármasdomb van, ill. a leírás nem említi a kar páncélozottságát és a sisaktakarókat.

Narratio: … servitiis … praesertim in proxima expeditione et obsidione arcis Theomeoswariensis, anno superiori contra communem Christiani nominis hostem, suscepta … exhibuit ac impendit …

  • Irodalom:

Áldásy II. No. 451.

Nyulásziné No. 300

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs