Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baracskay család címerével foglalkozik.


Baracskay 1612

szerkesztés
 
Ch→
 

Baracskay, nemesség, II. Mátyás, Bécs, 1612. III. 29.

II. Mátyás (1557-1619) magyar király sajátkezű aláírásával ellátott címereslevele, melyben a Baracskay családnak nemességet adományoz. Nagy Iván munkájában egyetlen ilyen nevű családot említ a XVI. századból. Ezen kívül egy másik szócikkben szerepel egy fél mondat arról, hogy 1636. IX. 23-án gróf Eszterházy Miklós nádor Baracskay Pál magvaszakadtán, annak birtokait eladományozta. 1 pergamenlevél, zsinóron függő viszpecséttel. Az iratot Lépes Bálint nyitrai püspök, kancellár, valamint Ferenczffy Lőrinc titkár is kézjegyével látta el. A szöveg nagy része halvány, több helyen szinte az olvashatatlanságig lekopott. A viaszpecsét enyhén sérült.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, Árverési katalógus

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs