Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Antos család címerével foglalkozik.


rétyi Antos

szerkesztés
 
Ch→
 
Az Antos család címeres levele, 1628
 
Nyulásziné:

Rétyi Antos Máté 1628. május 5., Gyulafehérvár Bethlen Gábor nemesség és címer általa: gyermekei István, Bálint, László, Katalin, Judit

P 5 Antos cs. lt. 2. tétel

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 5-2. [1]

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1628. 5. 5., erdélyi nemesség, címer, házmentesség, rétyi Antos Máté lófő (Reety Anthos) és gyermekei, István, Bálint, László, Katalin, Judit részére, Ellenjegyző: Ormánközy Gergely, telekszomszédok: Katalin, Zayzon Benedek felesége, Zayzon Benedek, Zayzon Tamás. Adómentesített telek/ház helye: Réty. Kihirdetése: három ismeretlen székely szék, ismeretlen helyen, 1630. 11. 16.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, rubei coloris, in cuius campo sive area integrum brachium ferrugineo indutum amictu, a sinistroque latere scuti ad dextram propensum, petra quadam formae pyramidalis, eandem virenti haedera ambiente subniti ac procumbere, ac palma tres sagittas spiculatas, transversimque elevatas tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, cui diadema regium gemmis atque unionibus scite exornatum imminet. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci a dextra aurei et coelestini, a sinistra vero partibus rubei et argentei colorum, utrinque defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

Narratio: nem formuláris

  • Irodalom:

Áldásy I. No. XIX. (DCXV)

Nyulásziné, No. 581

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs