Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Eördögh (olv. Ördög) családok címerével foglalkozik.


nagymihályi Eördögh

szerkesztés

Nagy Iván:

Eördögh család. (Nagy-Mihályi).
Egy törzsből ered az előbb tárgyalt Eödönffy családdal (Lásd ezt).

A közös törzsnek az 1249-ben élő Jakó-nak fia András, ennek egyik fia Lőrincz 1344-ben él, és atyja Lászlónak, ki Eördögh névvel neveztetett; ettől igy jő le a családfa * a mult század végeig ...

Zemplin megyében Eördögh nevü család bir e század elején Megyaszón *. [* Szirmay C. Zemplin not. top. 230. l.]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. NEGYEDIK KÖTET[1]

  • Külső hivatkozások:Eördögh 1595

szerkesztés

 

Eördögh János 1595. február 1., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer

P 789 Eördögh cs. Lad. RRR No. 108

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]


lászlófalvi Eördögh

szerkesztés
 
Ch→

Ábrányi de Lászlófalva. 3. T. 7. Az Eördögh család kastélyán levő s a XVII-dik századból származó festmény után. Apáthiban. – Eördögh Alajos és gykei nevének „Ábrányira” való változtatása 1844. II. 3. Kk. LXVII. 396.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[3]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs