Címerhatározó/Ádámkovich címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ádámkovich család címerével foglalkozik.


Ch→

Ádámkovich. 6. T. 2. Lipót király Ádámkovich Györgynek valamint testvérének A. Mártonnak 1661. VI. 11. c. n. l. ad. – Siebm. W. T. 1.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs