Címerhatározó/Árpád-ház címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Árpád-ház címerével foglalkozik.


Ch→

Az Árpád-ház családi címere a vörössel és ezüsttel hétszer vágott pajzs volt. Az államcímerben ezt egy hasított pajzs jobb oldali mezőjében jelenítették meg, a bal mezőben a Magyarországot jelképező kettős kereszttel együtt. A külföldi heraldikai irodalomban a vágásos címert gyakran Magyarország "régi" címerének nevezik, a kettős keresztes címert pedig Magyarország "új" címerének.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs