Címerhatározó/Ákos nemzetség címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ákos nemzetség címerével foglalkozik.


Ch→
Ch→


Az Ákos nemzetségből származó: Bebek, Csetneki és álmosdi Csire családoknak, a mely czímerekben a kakas- vagy strucztollak – a régibb – s a kettős kereszt – az újabb czímertypus.1 [1 A kettős keresztet Ernei bán fia István, mint hivatala és méltósága jelvényét vette fel czímerébe s így örökség-kép megmaradt utódainál.] (Bárczay 7. l.)  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

CSOMA József: Magyar nemzetségi czímerek. In: Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek a XIV, század közepéig 3/2. Bp., 1904. [reprint Bp, 1995.]

RÁcz Gyula: Az Ákos nemzetség címere. Turul 68. (1995), 11-34.

  • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs