Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bányó család címerével foglalkozik.


Ch→

Kempelen:

Banyó.
Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1681. decz. 17. B. István s felesége, Badics Annától szül. fiai: Pál, István és János kaptak (Vasm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon fehér lovon vörös ruhás vitéz jobbjában dárdát tart; sisakdísz: vörös ruhás könyöklő kar karddal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – A családból Pál 1733. Mihályfán, András pedig Izsákfán lakott. .Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban előfordulnak Pál, István, Mihály és András. – Vö. Balogh 13., 171.

Kollega:

Bányó család
17. század
Habsburg király
megj.: csak a címerkép maradt fenn; Kempelen, Nemes Családok I. 361.: Bányó István 1861. december 17. I. Lipót
R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-627.1681.12.17.[1]

I. Lipót magyar király, 1681. 12. 17., címer, magyar nemesség Banyó István, valamint a felesége, Badics Anna és a fiaik, Banyó Pál, Banyó István, Banyó János részére.

Megjegyzés: Az adatokat Kempelen Farkas: Magyar nemes családok I. köt., p. 361. alapján töltöttük ki.

Van címerfestmény - - enyhén kopott, szakadozott, az ezüst megfeketedett - A magyar címer jobb mezeje ezüsttel és vörössel hétszer vágott.
Címerszőnyeg: zöld keret, kék és lila háttér, koszorú, kísérőcímerek: császári kiscímer az Aranygyapjas Renddel (a függő hiányzik), Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

Áldásy IV. No. 708.

Nyulásziné No. 1351

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs