Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Losoni család címerével foglalkozik.


Losoni 1654

szerkesztés
 
Ch→
 

Borovszky:

Beretkey. Berethi György és hasonnevű fia 1654 júl. 16-án nyertek czímeres nemeslevelet a Losoni családdal együtt. A család Szabolcs vármegyében telepedett le; idővel átszármazott Zemplénbe is. Az 1755. évi összeírás alkalmával már több tagja vétetett fel Gömör vármegye nemeseinek névsorába Beretky néven.

Czímer: kékben, zöld alapon természetes farkas, szájában bárányt tart. Sisakdísz: pallost tartó, kinövő, vörösruhás magyar vitéz, fehér kalpagban, lelógó vörös bojtokkal. Takarók: kékarany-vörösezüst. [Forgon szerint ez a Beretky család címere.]

  • Irodalom:

GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írták dr. ifj. Reiszig Ede és dr. Sarlay Samu. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE [1][2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs