Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Beretky, Beretkey és Berethy családok címerével foglalkozik.


beretkei Beretky

szerkesztés

Forgon:

Amint a Csoltói név alatt kifejtettük, a csoltói Basó és Ragályi családokkal valószínűleg egy nemzetségből származik.1 [1 Gömör vármegye monografiája <Borovszky> 642 más ilyen nevű családdal téveszti össze, s egy armálista a Beretkey család címerét a régi Beretkeyek címere gyanánt közli.] A Beretky családnak egyenes őse talán éppen az a Csoltói Beretke, aki 1295-ben atyafiaival Ragály helységét is bírta. ... A család utolsó férfi sarja Beretky Károly fia Ignác, aki azonban még atyja előtt sírba szállt.


  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Somorja, 1997. 110-111. (első kiadása: Kolozsvár, I-II. 1909.)

  • Külső hivatkozások:

Beretkey 1654

szerkesztés
 
Ch→
 

Borovszky:

Beretkey. Berethi György és hasonnevű fia 1654 júl. 16-án nyertek czímeres nemeslevelet a Losoni családdal együtt. A család Szabolcs vármegyében telepedett le; idővel átszármazott Zemplénbe is. Az 1755. évi összeírás alkalmával már több tagja vétetett fel Gömör vármegye nemeseinek névsorába Beretky néven.

Czímer: kékben, zöld alapon természetes farkas, szájában bárányt tart. Sisakdísz: pallost tartó, kinövő, vörösruhás magyar vitéz, fehér kalpagban, lelógó vörös bojtokkal. Takarók: kékarany-vörösezüst. [Forgon szerint ez a Beretky család címere.]

Siebmacher:

Berethi.
Wappen: In B. auf gr. Hügel ein n. Wolf, im Rachen u, mit den Voderfüssen ein n. Lamm haltend. – Kleinod: R. gekleidcter Krieger, in der erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Kreuzesgriffe, die Linke in die Hüfte gesützt. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III. d. d. Wien, 16. July 1654 (kundemacht: Petneháza, Szabolcser Comitat, 6. November 1658) für Georg Berethi sammt seinem Sohne Georg als Nebenerwerber. Siehe: „Losoni (Haupterwerber).

(Leg. C. Ctt. A. Zemplin).

Kempelen:

Berethy.
Czímeres nemeslevelet 1654. jul. 16. B. György s fia György kaptak. Kihird. 1658. Szabolcsm. – Vö. Siebm. 58.

Nagy Iván:

Berethy család.
Zemplin megyében az armalisták között áll Szirmay szerint.

  • Irodalom:

GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írták dr. ifj. Reiszig Ede és dr. Sarlay Samu. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE [1][2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [Magyarország] [3]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 2. kötet [4]

Nagy Iván: Magyarország családai. MÁSODIK KÖTET [5]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs