Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baksai családok címerével foglalkozik.


Baksai 1609 szerkesztés

 
 
Ch→
 

Baksai Péter 1609. szeptember 29. Bécs II. Mátyás nemesség megerősítése és címer

P 1881 Teleki Andor gyűjtemény

++++++

II. Mátyás - magyar király, magyar nemesség megújítása, címerbővítés, Baksai Péter (Petrus Baksai, Baksay), Naprágyi Demeter kalocsai érsek kamarása és az apja, Baksai András részére, Bécs, 1609. 9. 29. Kihirdetése: Győr vármegye Győr 1611. 8. 26.

HU MNL OL, P 1881, Jelzet : 1_5[1]

  • Irodalom:

Nyulásziné, No. 410.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[2]

[3]Baksai 1651 szerkesztés

 
Ch→

Siebmacher-Horvátország:

Baxai (Bakšaj).

Wappen: Zwei einander zugekehrte Löwen halten mit Vorderpranken gemeinsam Schwert mit Spitze abwärts.

(Siegel des Peter Baxai, Vicecomes Comitatus Varandiensis, von 1651 im kroat. Landesarchive.)

Diese Familie stammt aus Pribić, wo sie schon im XV. Jahrhundert unter dem Namen Baxai de Pribić vorkommt. Die Bewohner von Pribić bekamen 1244 von König Bela IV. den Adel.

  • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [4]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs