Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balázs, Balás családokok címerével foglalkozik.


Balázs 1577

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
Nemességét 1577-ből l. OL.: Kolosman. conv. Prot. petr. Rákosi 413.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

 • Külső hivatkozások:felsőeőri Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (felsőeőri).
Egyike azon 65 családnak, melyek Rudolftól 1582. febr. 18. F.- és A.-Eör helységre királyi adományt nyertek. Az adománylevelet 1611. febr. 16-án II. Mátyás király megerősítette. (NI . I/111.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

 • Külső hivatkozások:Balás aliter Székely

szerkesztés
 
Ch→
 
 

Kempelen:

Balás (alias Székely.)
Czímeres nemeslevelet 1587. jul. 30. B. Mihály s testvérei kaptak (Szentgyörgyi Lajos min. tan. tulajdonában). Kihirdette 1711. nov. 2. Szatmármegye. – Czímer: vörös paizsban hármas halmon páncélos vitéz jobbjában kardot tart; sisakdisz: növekvő fehér ló; takarók: vörös-ezüst, vörös-arany. (Siebm. pk. 12., erd. 116.) – Vö. T. VII/48–9.

Siebmacher - kiegészítés:

Balás aliter Székely.
Wappen: In R. auf gr. Dreiberge ein geharn. Mann mit Stahlhelm, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, d. Linke in d. Hüfte gestützt haltend – Kleinod: W. Ross wachsend. – Decken: rs.

Adels u. Wappenbrief v König Rudlf, d. d. Prag, 8 Juli 1587 (kundg.: Zsarolya Szathmárer Ctt. 2. Novb. 1711) für Michael Balás aliter Székely (adeliger Abkunft), für seine Brüder Johann, Martin u. Bartholomäus und für d. Mutter Barbara Czikó.

(Orig. Bei Sekt. Rath Ludw. V. Szentgyörgyi).

Siebmacher - Erdély:

Balás I., aliter Székely.
Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein geharn Mann mit Stahlhelm, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, d. Linke in d. Hüfte gestützt haltend. – Kleinod: W. Ross wachsend. – Decken: rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Rudolf, d. d. Prag, 8. July 1587 (kundg.: Zsarolya, Szathmárer Ctt, 2. Novb., 1711) für Mathias Balás aliter Székely (adeliger Abkunft), für seine Brüder. Johann, Martin, Bartholomaeus und für d. Mutter Barbara Czikó.

(Nach d. Orig.)

Közp. Antikv.:

Az adományozott Székely Balázs Mihály, aki 1599. november 3-án megölte Báthory András (Endre) erdélyi fejedelmet. 1598-ban, amikor Báthory Zsigmond másodszor mondott le az erdélyi fejedelemségről, a magyar rendek somlyói Báthory András bíborost hívták be, aki 1599. III. 29-én tette le az esküt. Ekkorra Erdélyt már Mihály vajda uralta, aki betört a Barcaságba, maga mögé állította a székelyeket és 1599. X. 28-án a szebeni csatában legyőzte András fejedelem seregét. A tragikus sorsú Báthoryt a csatavesztést követően Csíkszentdomokos határában elfogták, és Székely Balázs Mihály megölte. Utódja, Rudolf király helytartójaként Mihály vajda lett. VII. Kelemen pápa a bíboros-gyilkosságért átokkal sújtotta Csíkszentdomokost és száz napos, hetenként pénteken és szombaton tartandó böjtöt rendelt el. Magát Székely Balázs Mihályt (aki tettéért később az Ördög Balázs nevet kapta) a gyilkosságért rövidesen kivégezték. Az oklevél hollétéről a szakirodalomban utoljára Magyarország címeres könyvében (Liber armorum Hungariae) találtunk megbízható információt, amely szerint az oklevél 1913-ban még Szentgyörgyi Lajos magyar királyi honvédelmi miniszteri tanácsos tulajdonában volt. Valószínűleg a két háború között került Bécsbe, és a II. világháborúban veszett végleg nyoma. Az armálist 2011 májusában a Magyar Országos Levéltár tanácsadója Bécsben találta meg és azonosította be. Dr. Szendrei János véleménye szerint az armálisban a címer helye eredetileg üresen volt hagyva. Szerinte a címert valamikor a XVIII. század elején — de legkésőbb az 1711-es bemutatásig — rajzolta be valaki, annak leírása alapján. Ugyanakkor az oklevelet a király aláírta nagy függőpecsétjével hitelesítették is, így ez a feltételezés ellentmond a nemesi oklevelek kiadási gyakorlatának. Bár az oklevél címerábrázolásának minősége valóban eltér az udvari armálisok megszokott színvonalától, a címerkép és a benne álló alak képe (naiv ábrázolásnak nevezhető kivitelezése ellenére) az aláírás, a hitelesítés idején előképként, vázlatként már rajta volt az címereslevélen. Továbbra is rejtély, hogy a befejezetlen oklevél miképpen hagyhatta el a kancelláriát és kerülhetett az adományozotthoz. (Tipold Tamás leírása alapján) Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Kelt: Prága, 1587. VII. 30. Restaurált darab, a pecsét számára készített, süllyesztett paszpartuban.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[3]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [4]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [5]

Központi Antikvárium, 135. árverés (2015-06-05), 111. tétel [6]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


bagyi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (bagyi).
Lófőséget 1607. ápr. 24. B. György nyert (Gyfv. LR. IV/50.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[7]

 • Külső hivatkozások:Balázs 1609

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
Nemességét 1609-ből l. Gyfv. LR. VI/109.

Balázs.
Nemességét 1609-ből l. Gyfv. LR. VI/219.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[8][9]

 • Külső hivatkozások:tótváradjai Balás

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás (tótváradjai).
Czímeres nemeslevelet 1609. febr. 20. B. Mátyás s testv. kaptak. – Vö. Márki II/177., Lendv. I/20.

Siebmacher:

Balás, II.
Wappen: In B. ein geharn. geb. Arm, ein Schwert mit Parirstange in d. Faust haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Báthori, d. d. Gyulafehérvár, 20. Febr. 1609 für Mathias Balás und Tóthvárallja und für seine Brüder: Johann, Wolfgang, Michael u. Markus.

(Gyfv. L. R. VI. 111).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[10]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [11]

 • Külső hivatkozások:Balás 1609

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás.
Czímeres nemeslevelet 1609. ápr. 17. B. István s testv. nyertek. (Gyfv. LR. VI/219.) – Czímer: kék paizsban könyöklő pánczélos kar kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. erd. 117.) – Vö. Márki II/177.

Siebmacher:

Balás, III.
Wappen: In B. ein geharn. geb. Arm, einen blutigen Krummsäbel mit g. Parirstange in d. Faust haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Báthori, d. d. Gyulafehérvár, 17. April 1609 für Stefan Balás.

(Gyfv. L. R. VI. 219).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[12]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [13]

 • Külső hivatkozások:brassói Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (brassói).
Lófőséget 1610. jan. 18. B. Mihály nyert. (Gyfv. LR. VI/483.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[14]

 • Külső hivatkozások:gyalui Kovách másképpen Balás

szerkesztés
 
 
Ch→

Gyalui Kovách másképpen Balás István 1610. november 17., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség és címer általa: gyermekei István, Katalin

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-165.1610.11.17.
Törzsszám HU-MNL-OL-R 64

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, címer, erdélyi nemesség, házmentesség gyalui Kovács alias Balázs István (Stephanus Kovách alias Balas de Gialu), a gyalui vár kovácsa, valamint a fia, István és a leánya, Katalin részére, Gyulafehérvár, 1610. 11. 17. Kihirdetése: Kolozs vm., ismeretlen helyen, 1611. 4. 6.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, in cuius campo sive area integrum brachium humanum amictu variorum colorum indutum, a sinistro latere ad dextrum protensum, digitis tres sagittas spiculatas transversimque elevatas tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, cui diadema regium gemmis atque unionibus scite exornatum imminet. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci, a dextra aurei et coelestini, a sinistra vero partibus rubri et albi colorum, utrinque defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - kopott, az ezüst megfeketedett - Címerszőnyeg: fehér vagy kék keret, damaszkolt keret, damaszkolt zöld háttér

Megjegyzés: Az egyértelmű újonnan nemesítés ellenére előszörre nemesnek nevezi az adományost. A házmentesség az adományosnak Gyalun lévő telkére vonatkozik.[15]

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Nyulásziné No. 431)

 • Külső hivatkozások:

[16]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


telegdi-baczoni Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (telegdi-baczoni).
Nemességét 1632-ből l. OL. Kolosmon. conv. Prot. III/1.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[17]

 • Külső hivatkozások:Balázs alias Baczoni

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (alias Baczoni).
Nemessége 1632. jun. 9. kelt (Weress 76.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[18]

 • Külső hivatkozások:zilahi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (zilahi).
Nemességét 1634-ből l. OL.: Kolosmon. conv. Prot. M. 11.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[19]

 • Külső hivatkozások:szentdomonkosi Balás

szerkesztés
 
Ch→ Balás címer az Andrássy féle címereskönyvből; Balás Kristóf kutatásai szerint téves a sipeki Balás családdal való egyeztetése. Kempelen azonban két sipeki Balás családot tart számon, egyet 1634-ből és egyet 1635-ből.

1634. augusztus 19-én Balás Máté, felesége Balogh Annától született fia István, testvére Gergely és felesége Fodor Annától született fia Pál, II. Ferdinándtól címeres nemeslevelet kapnak, melyet 1634. szeptember 13-án Heves vármegyében hirdetnek ki.

A címer: kék mezőben, zöld hármashalmon ágaskodó kétfarkú aranyoroszlán, jobb első lábában kard.

Sisakdísz: két fekete sas szárny között, vörös ruhás, kardot tartó kar.

Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

(Heves Vármegye Levéltára 1634/5. sz. alatt, a Nagy Iván családtörténeti Értesítő közlése alapján.)

A családot Bikki (Bükki) János, Szentdomonkos birtokosa szabadította fel és támogatta a nemesség megszerzésében. A Borovszky által szerkesztett Heves vármegye monográfiája szerint birtokot is adományozott nekik. Szentdomonkoson 1693-ban Balás György,1699-ben Pál fia Gergely volt birtokos. Az 1754-55-ös nemesi összeírásban több tagja is szerepel a családnak. A család a XVIII. század végén -- Bakó Ferenc tanulmánya alapján (lásd a Heves megyei múzeumok évkönyve AGRIA 1982-83) -- Tarnaleleszre költözik, de a közeli Nádujfaluban is feltűnik.

Nemesi levelük másolata négy oldalból áll. A hitelesítő kancelláriai titkár ugyanaz a Ferenczffy Lőrinc, aki 1635-ben a sipeki címerkérő levelet ellenjegyzi.

Az 1754-es nemesi összeírásban Gergely, Máté (2), Mátyás, Mihály, Pál szentdomonkosi lakosok. (Balás Kristóf közlése, 2010)

 • Irodalom:

Nagy Iván, Családtörténeti Értesítő 1-3. 1899-1901. Bp.

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családai. Budapest, 1906 [20]

Bakó Ferenc: Az etnikai alcsoport kutatásának kérdései. Esettanulmány a kelet Tarna-völgy falvairól. Agria. 1982-83. Heves Megyei Múzeumok évkönyve [21]

Balázsy Ferenc (és Szederkényi Nándor II-IV. 1890-93): Heves vármegye története. I. Eger -1899 [22]

Balás Kristóf: A sipeki Balás család. (kézirat é. n.) [Web Concept: HA-Infoservices Grenoble]

 • Külső hivatkozások:

[23]

sipeki Balás, 1634

szerkesztés

A címert lásd fentebb.

Kempelen:

Balás (sipeki).
Czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1634. aug. 19. B. Máté, felesége Balogh Annától szül. fia István s testvére Gergely és ennek felesége, Fodor Annától szül. fia Pál nyertek. (Hevesm. lt.) Kihirdette 1634. szept. 13. Hevesmegye. – Czímer: kék paizsban zöld hármas halmon kétfarku oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdisz: két sasszárny között vörösruhás kar; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (NIf. II/119.) – A család ősi fészke a nógrádmegyei Sipek; Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor ugyanezen megyében Ferencz, 2 Márton, Mátyás, 3 Gergely, Mihály, Antal, András, Imre és István fordulnak elő az igazolt nemesek között. – A család teljes nemzedékrendje nem állván rendelkezésünkre, csak a következő leszármazási adatok közlésére szoritkozhatunk.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[24]

 • Külső hivatkozások:sipeki Balás

szerkesztés
 
Ch→
 
 
 
 
A család címeres levele
 
sipeki Balás Ferenc, Nógrád vármegye főszolgabírájának pecsétje, 1811
 
sipeki Balás István, Nógrád vármegye főszolgabírájának pecsétje, 1814

1635. február 27-én Balás Gergely, felesége Dorottya, fia Mihály; valamint testvérei György és felesége Katalin, Lukács és felesége Orsolya II. Ferdinándtól címeres nemeslevelet kapnak, melyet 1636. február 11-én a Nógrád megyei közgyűlésen hirdetnek ki.

A címer: kék mezőben, hármas zöld halmon ágaskodó arany griff, jobb első lábában kard és három fehér rózsa.

Sisakdísz: a pajzsalak növekvően

Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

(Nemesi Évkönyv 1927-28. Budapest)

B. Gergely s általa neje Katalin, fia Mihály, valamint testvérei György, ennek neje Dorottya, továbbá Lukács és Orsolya 1635 február 27-én nyertek címeres nemeslevelet, melyet 1636 február 11-én Nógrád vármegyében hirdettek ki. A család ősi birtoka Zsidó volt, melyet Sipekkel cserélt el, s erre 1743 október 20-án Pálffy Jánostól nádori adományt nyertek. Tagjai közül: Mátyás, Ferencz és Benedek részt vettek az 1684. évi nemesi felkelésben. Gergely, Mihály, János, Albert az 1705. évi nemesi felkelők lajstromában szerepelnek. János 1711-ben Rákóczival együtt kibujdosott, Gergely és Mihály ellenben hazatértek. István, Márton, Mátyás, János, Ferencz, András, György, ifj. János, Péter és Pál az 1734. évi Nógrád vármegyei nemesi összeírásban, a kétségtelen nemesek között szerepelnek. Imre fia Mihály 1761-ben nyer nemesi bizonyítványt Nógrád vármegyétől; Mihály Tokajba szakadt, a hol kamarai ügyész volt. Egyik fia 1806-ban lovassági kapitány volt, másik fia Károly 1790-ben Borsod vármegye aljegyzője, majd nagyváradi kincstári ügyész. Fiai közül László 1835-ben nyer nemesi bizonyítványt Nógrád vármegyétől. Ágoston 1848 előtt a budai kamaránál volt hivatalnok, 1849-ben kormánybiztos. A fenti Imre testvére Mihály volt, ennek fia István, Temes vármegyében királyi ügyész. Fia Antal, Temes vármegye főjegyzője, 1806-ban főszolgabíró; másik fia István 1811-1818 Nógrád vármegye főszolgabirája, 1818-36-ig a vármegye főjegyzője, Sipeken volt birtokos. Utódai közül Barna (szül. 1864.) Nógrád vármegye főszolgabirája. A család többi tagjai: Máté (szül. 1840.) volt országgyűlési képviselö, törvényszéki elnök. Árpád (szül. 1840.) nyug. m. kir. gazd. akadémiai igazgató. Béla (szül. 1853.) erdőfelügyelő, Márton 1848-49. honvédőrnagy. József (szül. 1841.) a nógrádi ügyvédi kamara elnöke. Fiai: Károly Antal (szül. 1877.) Nógrád várm. volt tb. alügyész, ügyvéd, jelenleg kassai jogakad. tanár. Kornél (szül. 1878.) jogtudor, közig. bírósági segédtitkár. Ede (szül. 1825, †1869. ) volt pesti váltótörvényszéki jegyző, fia Béla (szül. 1863.) igazságügyi miniszteri titkár. Ferencz (szül. 1844.) ny. főszolgabíró, 16 év óta balassagyarmati főbíró. János (szül. 1853.) Becskén birtokos. Lajos (szül. 1855.) rozsnyói püspök. Hugó, jogtudor, selmecbányai ügyész. Géza, gyarmati főgimnáziumi tanár. Címer: kékben, hármas zöldhalmon, jobb előlábában három aranycsillaggal megrakott élű kardot tartó arany griff. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.

Kempelen:

Balás.
Czímeres nemeslevele 1635. febr. 27. kelt. (OL.: 1294/1894. sz.)

Siebmacher:

Balás v. Sipek.
Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein g. Greif, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend, die Schneide mit drei nebeneinandergereihten sechseckigen g. Sternen besteckt. – Kleinod: Der Greif wachsend. – Decken: bg – rs.

Adelsgeschlecht, aus Sipek im Neograder Comitate stammend.

Adelszeugniss d d. 1761 vom Neograder Comitate, für Michael Balás v. S. – Kundmachung des Adelsstandes d. d. 4. September 1797 im Biharer u. d. d. 3. Juni 1818 im Szathmárer Comitate, für Karl Balás v. Sipek.

Lithogra firtes Wappen mit Umschrift. – Siegeln. – Siehe: N. J. I. 109).

Eoeüm Nobilis Benedictum Joennes Benediecrus Stephanus, omnes Grippen Fratres Carnales Balás anrehac in oremi.. Marcy Anni 1732 in Generali Congregatione nosyra , in Ottido Szecheny celebram... Ex Familia Nobilium in Possessione SÜPEK er Comiratu noserv degety condescedentia... Generationalei Nobilis urpore: Joannem Seniorem, Michaelem, Paulum er Perrum Balás, in diese SÜPEK commoranres..Sipek egyik fele a Forgách, másik a Nyáry család birtokában volt. A Balások a Nyáry térfélen élhettek, a felszabadítás és a nemesség megszerzése rajtuk keresztül mehetett végbe. Erre utalhat a címerben feltűnő három rózsa.

Nagy Iván valószínűleg egy pecsétgyűrű alapján közölte a címert, s lett a rózsából csillag. Ezt vette át a szakirodalom egészen 1927-28-ig, mert az akkori Nemesi évkönyv írja le először helyesen. Siebmacher, Andrássy és más leírások csillagokat közölnek. Illésy is csak a hevesiek címereslevél másolatát találta meg, a Nógrádi levéltár Fülek ostromakor elégett. Útálta is a nemes vármegye közönsége Thököly kurucait. Az eredeti címereslevél másolatában jól olvasható a "tres rosas" a címer leírásánál. A család mindig a rózsás címert használta. Ezt illusztrálják a XIX. sz. elejéről való pecsétek is.

A család egy része használta csak a sipeki előnevet a XIX. sz. második, és a XX. sz. első felében, így:

-B. Árpád a mosonmagyaróvári akadémia igazgatója,

-B. Barna, felsőházi tag, képviselő,

-B. Béla, zalai főispán, a vakok intézetének nagy támogatója,

-B. Lajos, Rozsnyó püspöke,

-B. Károly, a Pázmány jogi karának dékánja, politikus, statisztikus

-B. Lajos, mérnökszázados, öttusa olimpikon

A Rákóczi táborában megjelent Balások névsora 1703-05 -ből: Balás Gergely, János (zászlótartó, ő követi a fejedelmet a száműzetésbe), György, Márton fia által, ifj. és id. Mihály, Albert testvére által és Péter. Az 1754-55-ös nemesi összeírás nemcsak Nógrádban, de Hevesben (Monostor, Karácsond) és még Bács Vármegyében is talál sok, bizonyítottan sipeki Balást.

(Balás Kristóf közlése, 2010)

Rövidítések

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[25]

Siebmacher: Wappenbuch Der Adel von Ungarn [26]

1929-ben, Budapesten jelent meg sipeki Balás Károly, Családi feljegyzések című munkája, amely nagyon sok információt tartalmaz a családra vonatkozóan.[27]

Turul 1930-1/2 Recenzió B. Károly könyvéről

Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, 1857.

Siebmacher Wappenbuch. Szerk. Nagy I., Csergheö G., Bárczay O. 1885-1892

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Bp. 1905

Daróczy szerk. Nemesi Évkönyv 1927-28, 1929.

Balás Kristóf: A sipeki Balás család (1546-1830). Rétság, 1992

Szirácsik Éva: A nemes vármegyének kezéhez. II. Rákóczi Ferenc levelei... Salgótarján, 2004

Balás Kristóf: A sipeki Balás család, adalékokkal Nógrádsipek és Cserhátszentiván helytörténetéhez. Kézirat 2005. (a neten olvasható)

Balás Kristóf: A sipeki Balás család. (kézirat é. n.) [Web Concept: HA-Infoservices Grenoble]

Illésy gyűjtemény, MOL családtörténeti cédulagyűjtemény (Arcanum CD)

Balázs 1649

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
Lófőséget II. Rákóczy Györgytől 1649. jun. 17. B. János és Tamnás kaptak (Gyfv. LR. XXIV./105.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[28]

 • Külső hivatkozások:vaczarczi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (vaczarczi).
Nemességét 1649-ből l. Gyfv. LR. XXIV/105.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[29]

 • Külső hivatkozások:kölpényi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (kölpényi).
Lófőséget 1655. jun. 28. B. István és János kaptak. (Gyfv. LR. XXVI/570.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[30]

 • Külső hivatkozások:baróthi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (baróthi).
Székely család; lófőséget 1655. jul. 6. B. Ferencz és György kaptak (Gyfv. LR. XXVI/587.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[31]

 • Külső hivatkozások:lemhényi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (lemhényi).
Lófőséget 1655. jul. 6. B. Imre nyert (Gyfv. LR. XXVI/618.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[32]

 • Külső hivatkozások:bikafalvi Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (bikafalvi).
Kihalt család; Czímeres nemeslevelet 1655. jul. 6. B. Tamás nyert. – Pálmay: Udvarhely 15.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[33]

 • Külső hivatkozások:homoródalmási Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (homoródalmási).
Kihalt család; Czímeres nemeslevelet 1655. jul. 6. B. György és Ferencz kaptak. – vö. Pálmay: Udvarhely 15.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[34]

 • Külső hivatkozások:vargyasi Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (vargyasi).
Kihalt család; nemeslevelet 1655. jul. 6. B. János és Ferencz nyertek. – Vö. Pálmay: Udvarhely 15.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[35]

 • Külső hivatkozások:bánkfalvi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (bánkfalvi).
Nemességét II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. Gergely és János nyertek (Gyfv. LR. XXXVI/603.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[36]

 • Külső hivatkozások:csíkkozmási Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (csíkkozmási).
Nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. János kapott (Gyfv. LR. XXVI/605.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[37]

 • Külső hivatkozások:csíkszentgyörgyi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (csíkszentgyörgyi).
Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. István nyert (Gyfv. LR. XXVI/605.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[38]

 • Külső hivatkozások:mindszenti Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (mindszenti).
Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. Imre nyert (Gyfv. LR. XXVI/605.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[39]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


vacsarcsi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (vacsarcsi).
Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. György nyert (Gyfv. LR. XXVI/605.) – Nemességüket József és Zsigmond (Kolozsm.) 1786. legfelsőbb helyen is igazolták (LR. LIII/477.) –Vö. NI. I/111.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[40]

 • Külső hivatkozások:remetei Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (remetei).
Lófőséget 1655. jun. 28. B. István és János kaptak (Gyfv. LR. XXVI/580.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[41]

 • Külső hivatkozások:szentmiklósi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (szentmiklósi).
Lófőséget 1655. jun. 28. B. Mihály kapott (Gyfv. LR. XXVI/580.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[42]

 • Külső hivatkozások:szovátai Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (szovátai).
Lófőséget II. Rákóczy Györgytől 1655. jun. 28. B. Ferencz nyert (Gyfv. LR. XXVI/602.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[43]

 • Külső hivatkozások:Balázs 1655

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/570.

Balázs.
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/580.

Balázs.
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/587.

Balázs.
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. kpt. Cista Gömör. fasc. Gyergyó 9.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[44][45][46][47]

 • Külső hivatkozások:borzovai Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (borzovai).
Nemességét 1656-ból l. Gyfv. LR. XXVI/608.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[48]

 • Külső hivatkozások:Balázs család a zöld puskások között

szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[49]

Vö. Puskások címere

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


joszipláposi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (joszipláposi).
Czímeres nemeslevelet 1658. aug. 1. B. András és társai nyertek. – L. még Antal (czl. 1658. aug. 1.) alatt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[50]

 • Külső hivatkozások:Balázs 1662

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1662. jun. 21. B. Mihály s rokonai kaptak. – Péter fia: István putnoki lakos 1733. Gömörmegyében igazolta nemességét (Forgon I/66.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[51]

 • Külső hivatkozások:drágavilmányi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (drágavilmányi).
Nemességét 1662-ből l. OL.: Kolosmon. conv. Prot. Rákosi 28, 45.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[52]

 • Külső hivatkozások:Balázs 1670

szerkesztés

Kempelen:

Balázs.
A czímeres nemeslevelet 1670. márcz. 4. B. János kapta (Máramarosm. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[53]

 • Külső hivatkozások:viski Balás

szerkesztés
 
A címerleírás alapján rekonstruált viski Balás címer Ch→
 
Apafi Mihály fejedelem adománylevelének másolata viski Balás Mihály és Márton részére

 

A Máramaroson élt viski Balások 1670. október 8-án kaptak nemesi levelet Apafy Mihály fejedelemtől, melyet 2000 táján a Zalaegerszegen élő (viski) Balás István (*Sümeg, 1923) őrzött. Az ő fia Balás István (*1957) pécsi idegsebész. Másik nemesi levelet a Dunaharasztiban élő viski Balás Csanád (1946) őrzi. [54]


 • Külső hivatkozások:

[55]


sepsiszentkirályi Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (sepsiszentkirályi).
A XVII. században élt család. Ujabb adatunk nincs róla. (Pálmay: Háromszék 26.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[56]

 • Külső hivatkozások:szentkirályi Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (szentkirályi).
A család neve eredetileg Vékás volt. – l. Vékás (szentkirályi).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[57]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Bakos alias Balás

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Bakos (alias Balás).
Czímeres nemeslevelet 1717. decz. 20. B. János nyert. (LR. erd. VI/502.) – Czímer: kék paizsban sárga ruhás ember a liliom-virágos földről liliomot szed; zárt sisak; sisakdisz: kiemelkedő kar felfelé liliom-galyat tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (NIf. II/58.) János gyalui (Kolozsm.) lakos.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet[58]

 • Külső hivatkozások:

Balás 1721

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás.
Czímeres nemeslevelet III. Károlytól 1721. ápr. 20. B. János nyert (LR. erd. VII/231.) – Czímer: kék paizsban vörös ruhás vitéz jobbjában törökfejre szurt véres hegyes tőrt tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. (NIf. II/133.) – János marosszentimrei lakos, lófőszékely volt; nevét egyidejüleg Medgyes-re változtatta.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[59]

 • Külső hivatkozások:bethlenfalvi Balás

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás (bethlenfalvi).
Székely család. – Czímere: kék paizsban zöld halmon oroszlán jobbjában kardot tart, a paizsfőben jobbról csillag, balról félhold; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. erd. 117.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[60]

 • Külső hivatkozások:borbátvizi Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (borbátvizi).
Hunyadmegyei család. Következő nemzedékrendje ismeretes: Vö. Böjthe 74–6.; NI . I/111.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[61]

 • Külső hivatkozások:benedeki Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (benedeki).
Czímerpecsétjét 1744-ből l. a gróf Teleki-lt.-ban Marosvásárhelyt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[62]

 • Külső hivatkozások:altorjai Balás

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás (altorjai).
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától 1752. decz. 11. B. János és Antal, alsótorjai és kézdiszéki lófőszékelyek kaptak. (LR. erd. X/138.) Kihirdettetett 1753. jun. 25. a maxai országgyülésen. – Czímer: ezüst paizsban zöld halmon magyar ruhás vitéz jobbjában kardot, baljában almával rakott faágat tart (az alma Szent-Balázs almáit jelenti, a névre való czélzással); sisakdisz: arany csillag; takarók: vörös-arany, kék-ezüst NIf. II(185.) – János és Antal 1784 és 1786. legfelsőbb helyen is igazolták nemességüket. (LR. LIII/87. 477.) – Vö. Pálmay: Háromszék 32–33.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[63]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


nemeskürti Balázs

szerkesztés

Kempelen:

Balázs (nemeskürti).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Hontmegyében Gergely és György fordulnak elő a kétségtelen nemesek között.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[64]

 • Külső hivatkozások:csókai Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (csókai).
Nemességét 1786. Péter (Kolozsm.) legfelsőbb helyen igazolta. (LR. LIII/477.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[65]

 • Külső hivatkozások:Balás alias Karácsonyfalvi

szerkesztés

Kempelen:

Balás (alias Karácsonyfalvi).
Nemességét 1786. József (Kolozsm.) legfelsőbb helyen igazolta. (LR. LIII/477.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[66]

 • Külső hivatkozások:m.-lapostói Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (m.-lapostói).
Nagy Iván szerint (I/112.) fogarasmegyei család.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[67]

 • Külső hivatkozások:nagysolymosi Balás

szerkesztés

Kempelen:

Balás (nagysolymosi).
Székely család.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[68]

 • Külső hivatkozások:Balás 1826

szerkesztés

Kempelen:

Balás.
Czímer: 1826. szept. 5. B. Károly nyert. (LR. erd. XIV/289.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[69]

 • Külső hivatkozások:Balás recte Mandich

szerkesztés

Kempelen:

Balás (recte Mandich).
Nemességét 1843. Antal legfelsőbb helyen igazolta. (LR. LXVII/398.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[70]

 • Külső hivatkozások:verőczei Balázs

szerkesztés
 
Ch→

"Késői címereink közé tartozik Balázs Mór címere. I. Ferenc József 1896-ban nemességgel és címerrel tüntette ki a Budapesti Városi Villamos Vasút Rt. vezérigazgatóját „a budapesti földalatti vasút létrehozásában szerzett kiváló és elévülhetetlen érdemeiért”. A címerpajzsban így a földalatti és a szerelvény képét láthatjuk." (Jel. 2006-os évfolyam » Június) [71]

Kempelen:

Balázs (verőczei).
A nemességet az előnévvel 1896. jun. 6. B. Mór villamos-vasuti vezérigazgató kapta (M N:A. 13.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[72]

 • Külső hivatkozások:

[73]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs