Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vékás családok címerével foglalkozik.


szentkirályi Vékás szerkesztés

Kempelen:

Balás (szentkirályi).
A család neve eredetileg Vékás volt. – l. Vékás (szentkirályi).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs