Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Boér családok címerével foglalkozik.


szöcsei Boér szerkesztés

 

Szöcsei Boér Matok másképpen Miklós 1607. június 12., Kolozsvár Rákóczi Zsigmond címer R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Boér család a zöld puskások között szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


kopacseli Boér szerkesztés

 

I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király autográf aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben Boér Miklósnak és családjának nemességet adományoz. Kelt: Vienna Austriae, 1659. IX. 15. A díszes pergamenoklevél első levelének verso-ján a nemesi címer díszesen aranyozott, festett, egészoldalas, művészi ábrázolása látható.

Nagy Iván több ilyen nevű családot említ. Az utolsó pergamenlevélen olvasható, XVIII. századi bejegyzés kopacseli Bóér Ferencet említi, aki Fogarasföldön volt birtokos. 7 pergamenlevél, 10 beírt oldal. Zsinóron függő, sérült viaszpecséttel. Szelepchényi György kalocsai érsek és Ruttkay András aláírásával. Zsinórral átfűzött, bordó bársonykötésben, zöld selyemszalagokkal.

 

Fogaras vármegyéből származik. A család 1659-ben kapott czímeres nemeslevelet, melyet Bihar és Szatmár vármegyékben hirdettek ki. Tagjai közül Sándor, m. kir. honvéd huszár-alezredes, a pécsi 8-ik huszárezred parancsnoka. - Endre, tekintélyes szatmármegyei birtokos Mezőpetriben.

Czímer: kékben, felfelé irányított nyíl és nyílvessző. Sisakdísz: ugyanaz. Takarók: kékarany, vörösezüst.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még: