Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Medgyes család címerével foglalkozik.


Medgyes 1721

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balás.
Czímeres nemeslevelet III. Károlytól 1721. ápr. 20. B. János nyert (LR. erd. VII/231.) – Czímer: kék paizsban vörös ruhás vitéz jobbjában törökfejre szurt véres hegyes tőrt tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. (NIf. II/133.) – János marosszentimrei lakos, lófőszékely volt; nevét egyidejüleg Medgyes-re változtatta.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs