Címerhatározó/Karácsonyfalvi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Karácsonyfalvi család címerével foglalkozik.


Balás alias Karácsonyfalvi

szerkesztés

Kempelen:

Balás (alias Karácsonyfalvi).
Nemességét 1786. József (Kolozsm.) legfelsőbb helyen igazolta. (LR. LIII/477.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs