Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ajtai, Ajtaj (olv. Ajtai), Ajtay családok címerével foglalkozik.


sárvári Ajtai

szerkesztés

Ajtai de Sárvár. 1630. I. 4. A. István nyert c. n. l. L. R. XVI. 17. – Kempelen M. N. Cs. I. 51. l.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


 • Külső hivatkozások:

[3]


Ajtay 1647

szerkesztés
 
Ch→

Ajtay. Ajtay János beeli apátur 1647. évben használt c. p. Kassa város lt. – Csoma J. közlése. Címer: Csücsköstalpu paizsban növekvő egyszarvu, első jobb lábában tőrt tart.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[4]


Ajtaj 1673

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Ajtaj. A. Istvánnak 1673. évben használt pecsétje után Siebm. W. U. A. T. 2. következő címert közli: Csücskös talpu paizsban páncélos kar kezében 3 rózsát tart. – Sisakdisz: fehér galamb csőrében zöld gallyal.

Siebmacher:

Ajtaj. I.
Wappen: Geharn. geb. Arm, drei bestengelte beblätterte Rosen in d. Faust haltend. – Kleinod: Taube, im Schnabel einen Oelzweig haltend.
(Siegel d. d. Rimaszombat, 1673 mit voller Umschrift des Stefan Ajtaj).


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[5]


Ajtaj 1705

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Ajtaj. A. Dániel 1705. évben használt c. p. Kerek talpu paizsban páncélos kar kezében 3 liliom; Sisakdisz: a paizsalak. – Siebm. W. U. A. T. 2.

Siebmacher:

Ajtaj. II.
Wappen: Geharn. geb. Arm, drei best, bebl. Lilien in d. Faust haltend. – Kleinod: Die Schildfigur.
(Siegel d. d. Huszt, 1705 des Assessors Daniel Ajtaj).

Ajtaj,
siehe: Siebm., Pag. 6. Taf. 5.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[6]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


sárdi Ajtay

szerkesztés
 
Ch→

Ajtay de Sárd. A. Dánielnek 1715. évben használt c. p. kerektalpu paizsban balra fordult koronás delphin, teste közepén szigonnyal átütve. – Alsó fejér vm. lt. R. I. 317. a.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[7]


debreceni Ajtaj

szerkesztés
 
Ch→

Ajtaj de Debrecen. 12. T. 2. Ajtaj Andrásnak 1727. évben használt pecsétje után. – Gróf Teleki nemzetség lt. Teleki Sándor oszt. 1727.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[8]


széplaki Ajtay

szerkesztés
 
Ch→

Ajtay de Széplak. A. Jánosnak 1745. évben használt, c. p. kerek paizsban két ekevas keresztbe téve, felette vasásó. Gróf Teleki nemzets. lt. Gr. Földvári oszt. 1745.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[9]


ajtai Ajtai

szerkesztés
 
Ch→
 
Siebm. W. IV. B. 15. Abth. Taf. 5.Siebmacher:

Ajtai.
Wappen: – Kleinod: Geharnischter gebogener Arm, in der Faust ein Schwert mit g. KreuzesgrifFe haltend.
(Siegel (rnangelhaft ausgeprägtes) des Daniel Cs. Ajtai; aus dem Dobokaer Comitate. – Uebcr die Geschlechter v. Ajtai siehe N. J. I. 11).

Siebmacher Supplement:

Ajtai.
Wappen: Warscheinlich ein gebogener geharnischter Arm, in der Faust Schwert. – Kleinod: Geharnischter gebogener Arm, in der Faust ein Schwert mit g. Kreuzesgriffe haltend.
Siegel (mangelhalf ausgeprägtes) des Daniel Ajtai, aus dem Dobokaer Comitate. – Ueber die Geschlechter Ajtai siehe N. J. I. 11.

MCK:

Ajtai. Ajtai Dániel (Doboka megyei) pecsétje: Csücskös talpu paizsban páncélos kar kezében egyenes kard; Sisakdisz: a paizsalak. – Siebm. W. S. A. T. 191.

Ajtai de Ajta. A. Mihálynak 1791. évben használt c. p. kerek paizsban páncélos kar kezében egyenes kard. Marostorda vm. lt. 1791. évi homg. 49. l.


 • Irodalom:

SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[10]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


felsőcsernátoni Ajtai

szerkesztés
 
Ch→

Ajtai de Felsőcsernáton. 12. T. 1. Ajtai Sámuelnek 1803-ban használt pecsétje után. – Pálmay Lt. XIX. 218.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[11]


vajasdi Ajtay

szerkesztés
 
Ch→

Ajtay de Vajasd. 12. T. 3. Ajtay Tamásnak Kolozs vármegyei táblabirónak 1812. évben használt pecsétje után. Bihar vm. lt.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[12]


váradi Ajtay

szerkesztés
 
Ch→

Ajtay de Várad. – Cimer: Négyelt paizs; 1. és 4. osztályban egy-egy zöld fa; 2. és 3. osztályban két szemben álló madár, nyakuk egy szigonnyal átlőve. – Sisakdisz: Könyöklő kar kezében görbe karddal. – Ajtay Sámuel Szatmár vm. szolgabirájának 1823. évben használt c. p. – Bihar vm. lt.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[13]


szárazajtai Ajtai

szerkesztés
 
Ch→

Ajtai de Szárazajta. C. p. A paizsban csőrében 3 buzakalászt tartó madár. – Kempelen M. N. Cs. I. 52. l.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[14]


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs