Címerhatározó/Abensberg-Traun címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abensberg-Traun (Abensberg und Traun, Traun von Abensperg) család címerével foglalkozik.


Gróf Otto Honorius Traun von Abensperg címere, a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
Ch→

Abensberg-Traun. 1. T. 8. Ferdinánd császártól Traun Ernő 1653. VIII. 15. nyert grófságot. – Magyar indigenátust gróf Abensberg Traun Károly és Ferenc nyertek 1751. 40. t. c. Siebm. W. U. A. T. I.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs