Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ajtich (olv. Ajtics) családok címerével foglalkozik.


bohutai Ajtich szerkesztés

Ajtich de Bohuta. c. p. Heves vm. lt. – Orosz. Heves vm. N. Cs.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[3]


Ajtics–Horváth szerkesztés

 
Ch→

Ajtics–Horváth. 12. T. 4. – A. Horváth Józsefnek 1779. évben használt c. p. Borsod vm. lt. Acta jud. prot. Sp. XVIII. Fasc. XXVII. No. 2633.


  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs