Címerhatározó/Tapsonyi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tapsonyi család címerével foglalkozik.


athinai TapsonyiSzerkesztés

 
Ch→
 
Athinai Tapsonyi János, szlavón bán pecsétje, 1396

Athinai Tapsonyi, avagy tapsonyi Antimus, Anthimffy, Antimfi, család.


  • Irodalom:

Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 6.[1]


Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs